Ocena kliniczna

Ocena skuteczności i bezpieczeństwa preparatu BodyDetox24

Uzasadnienie badania
BodyDetox24 jest preparatem specjalnie opracowanym do oczyszczenia organizmu. Jego formuła składa się ze specjalnie dobranych ziół i witamin, których składniki aktywne zostały uzyskane w opatentowanej technologii, gwarantującej wysoką aktywność i ukierunkowane działanie składników. W odróżnieniu od innych preparatów oczyszczających organizm (tzw. detoksów), które wg producentów działają w ciągu tygodni, BodyDetox24 działa w bardzo krótkim czasie, np. w ciągu 24 godzin. Chociaż dość silne działanie przeczyszczające może wydawać się trochę drastyczne, preparat został sprawdzony w testach toksykologicznych i udokumentowano, że jego stosowanie przez u zdrowych ludzi nie niesie żadnego ryzyka działań ubocznych czy niepożądanych.

Schemat badania
Rekrutację zdrowych ochotników przeprowadzono poprzez ogłoszenie prasowe w lokalnej gazecie. Badanie było przeprowadzone i nadzorowane przez przychodnię rejonową w Sandefjord, Norwegii. Badanie miało na celu ujawnienie, jeśli wystąpią, zmian w badaniach biochemicznych krwi oraz subiektywną ocenę wypływu kuracji preparatem BodyDetox24 poprzez wypełnienie formularza samooceny.

Kryteria włączenia:

Zdrowi ochotnicy, bez poważniejszych schorzeń.

Kryteria wykluczenia:

Ciąża i laktacja, czynna kamica żółciowa, przyjmowanie ważnych leków. (Ważne leki zdefiniowano jako, te leki, które muszą być przyjmowane regularnie i których przyjęcie nie może być opóźnione bardziej niż 4 godziny).

Ze uwagi na sposób działania BodyDetox24 wygodnym jest zastosowanie preparatu w dni wolne od pracy np. podczas weekendu lub urlopu. Przed przystąpieniem do badania (kilka dni przed weekendem, zwykle w środę, czwartek lub piątek) uczestnicy badania mieli pobraną krew na standardowe badania laboratoryjne – dzień zero.


* Badanie przeprowadzono w Skandynawii jako otwarte badanie pilotażowe.

 

Tego samego dnia otrzymali formularz samooceny do wypełnienia przed i po przeprowadzeniu kuracji BodyDetox24. Po zakończeniu 24-godzinnej kuracji oczyszczającej, przeprowadzonej podczas weekendu, uczestnicy powtórnie mieli pobraną krew do badań laboratoryjnych w ciągu 3 dni, tak że testy zostały zakończone nie później niż w ciągu tygodnia od chwili rozpoczęcia kuracji.

Formularz samooceny obejmował 4 parametry, które uczestnicy badania mieli oceniać w pięciostopniowej skali przed i po kuracji BodyDetox24. Skale obejmowała stopnie od 0 (brak) do 4 (bardzo mocno) dla następujących parametrów: „uczucie braku energii”, „jakość snu” oraz „ogólne samopoczucie”. W przypadku parametru „uczucie zmęczenia” to 5-stopniowa skala została odwrócona.


Część I

Wyniki laboratoryjnych badań analitycznych

Grupa 41 zdrowych ochotników składająca się z 18 mężczyzn i 23 kobiet rozpoczęła i ukończyła badanie. Dodatkowo grupa 15 zdrowych ochotników wzięła udział jedynie w badaniu za pomocą formularza samooceny. Tak więc tą część badania ukończyło łącznie 56 uczestników. Z panelu standardowych testów laboratoryjnych oceniane były następujące badania analityczne, mające związek z kuracją BodyDetox24:

Parameter Wskazania Norma laboratoryjna
γ-Glutamylotranspeptydza (GGTP)
Aminotransferaza alaninowa (AlAT)
Ocena wątroby

75 U/L
< 45 U/L

Kreatynina Ocena nerek 45 – 90 mmol/L
Potas (K+)
Sód (Na+)
Magnez (Mg+2)
Ocena elektrolitów 3,6 – 5,0 mmol/L
137 – 145 mmol/L
0,71 – 0,94 mmol/L
Dehydrogenaza mleczanowa (LDH) Ocena bezpieczeństwa 205 U/L

γ-Glutamylotranspeptydza (GGTP)

Gamma-glutamylotranspeptydaza, zwana w skrócie GGTP to enzym wskaźnikowy związany z przemianą aminokwasów. Podwyższenia jego stężenia spotykamy: w przypadku upośledzeniu wydzielania enzymu z żółcią (żółtaczka zastoinowa, cholestaza wewnątrz- i zewnątrzwątrobowa), w przypadku indukcji enzymów mikrosomalnych wątroby substancjami takimi jak leki (zwłaszcza przeciwpadaczkowe i antykoncepcyjne), alkohol, w intensywnej przemiana aminokwasów i białek (nowotwory o dużej dynamice wzrostu, nowotwory wątroby, faza tworzenia się blizny po zawale mięśnia serca).

Parameter Przed kuracją Po kuracji Norma
Cała badana grupa 55 U/L 45 U/L 75 U/L
Osoby z wynikami powyżej normy przed lub po badaniu 377 U/L 301 U/L 75 U/L


Średnia wartość poziomu GGTP w surowicy dla całej badanej grupy była prawidłowa i mieściła się poniżej górnej granicy normy, a po kuracji zmniejszyła się o 20%   Kilkoro uczestników badania miało przed kuracją wartości GGTP powyżej górnej granicy normy. Po kuracji średnia wartość poziomu GGTP w surowicy dla tej podgrupy badanych zmniejszyła się o 20%, ale nadal była powyżej normy.

Aminotransferaza alaninowa (AlAT)

Aktywność aminotransferazy alaninowej (AlAT) w surowicy jest markerem czynności wątroby. Wzrost jej aktywności może być spowodowany chorobami wątroby (wirusowe, polekowe lub toksyczne uszkodzenie wątroby, bakteryjne zapalenie dróg żółciowych), martwicą mięśnia sercowego lub chorobami mięśni szkieletowych. Podwyższone wartości stwierdza się m. in. w uszkodzeniu wątroby, np. alkoholowym. Nie stwierdzono istotnych zmian wartości średnich w badanej grupie, były one prawidłowe i mieściły się znacznie poniżej górnej granicy normy.

Parameter AlAT Przed kuracją Po kuracji Norma
Cała badana grupa 27 U/L 25 U/L 45 U/L
Osoby z wynikami powyżej normy przed badaniem 52 U/L 49 U/L 45 U/L


kliknij na wykres, jeśli chcesz go powiększyć.
Średnia wartość poziomów AlAT w surowicy dla całej badanej grupy była poniżej normy (<45 U/L) zarówno przed jak i po kuracji BodyDetox24. Kilkoro uczestników badania miało wyjściowe wartości AlAT powyżej normy. Średnia wartość dla tej podgrupy obniżyła się o 6 % po kuracji, ale nadal pozostawała powyżej normy.

Kreatynina

Kreatynina jest produktem metabolizmu, jest wydalana z organizmu przez nerki z moczem stanowiąc oprócz mocznika jeden z głównych związków azotowych. Powstaje w organizmie w wyniku nieenzymatycznego rozpadu fosforanu kreatyny. Ilość wydalanej w ciągu doby kreatyniny zależy od masy mięśni i jest charakterystyczna dla danego organizmu. Średnio z moczem wydala się ok. 14-26 mg kreatyniny na kilogram masy ciała. Podwyższone poziomy kreatyniny w surowicy stwierdza się w przypadku upośledzenia czynności nerek. W praktyce medycznej kreatynina jest jednym z markerów biochemicznych pozwalającym monitorować stan nerek, wzrost poziomu kreatyniny wskazuje na pogorszenie, zaś spadek na poprawę funkcji nerek.

Parameter Przed kuracją Po kuracji Norma
Cała badana grupa 119 U/L 95 U/L 45 - 90 U/L


kliknij na wykres, jeśli chcesz go powiększyć.

Średnia wartość poziomów kreatyniny w surowicy dla całej grupy była w granicach normy (45 - 90 U/L) zarówno przed jak i po stosowaniu BodyDetox24. Pewna niewielka liczba uczestników badania miała wyjściowe wartości poziomów kreatyniny w surowicy powyżej normy. Po kuracji wartości te obniżyły się o 20 %.

Elektrolity: potas (K+), sód (Na+) i magnez (Mg+2)

Głównym składnikiem preparatu oczyszczającym jelita jest sól gorzka (siarczan magnezu). Sól ta praktycznie nie jest wchłaniana z przewodu pokarmowego, a jedynie przechodzi przez jelita gromadząc wodę w jelicie grubym, rozpulchnia twardą masę kałową, ułatwiając jej wydalenie. Wykazuje ona działanie przeczyszczające o charakterze osmotycznym. Działnie przeczyszczające może być różnie nasilone w zależności od indywidualnej reakcji osoby. Działanie soli gorzkiej zostało szerzej opisane w na stronie przedstawiającej skład preparatu BodyDetox24. Poza tym łagodne działanie przeczyszczające może wykazywać zawarty w prepracie ksylitol.

Jon w surowicy krwi Przed kuracją Po kuracji Norma
Potas (K+) 4,4 mmol/L 4,3 mmol/L 3,6 - 5,0 mmol/L
Sód (Na+) 140 mmol/L 139 mmol/L 137 - 145 mmol/L
Magnez (Mg+2) 0,87 mmol/L 0,86 mmol/l 0,71 - 0,94 mmol/L


kliknij na wykres, jeśli chcesz go powiększyć.

Po kuracji prepartatem BodyDetox24 nie obserwowano zmian w poziomach sodu i potasu surowicy krwi. Istotnym składnikiem preparatu jest siarczan magnezu (sól gorzka). Sól ta nie jest wchłaniana z przewodu pokarmowego. Nie stwierdzono wpływu stosowania preparatu na poziomy magnezu w surowicuy krwi. Wyniki potwierdzają, że kuracja BodyDetox24 jest bezpieczna w użyciu i nie powoduje zaburzeń elektrolitowych.

Dehydrogenaza mleczanowa (LDH)

Poziom LDH w surowicy jest niespecyficznym markerem uszkodzenia komórek. LDH jest enzymem cytoplazmatycznym katalizującym ostatni etap glikolizy - przejście pirogronianu w mleczan i odwrotnie. LDH jest obecna w komórkach wątroby (LDH5), w mięśniu sercowym (LDH1), mięśniach szkieletowych (LDH5), płucach (LDH3), nerkach (LDH4), erytrocytach (LDH1), krwinkach białych (LDH2). Poziom LDH rośnie w stanach uszkodzenia narządów m.in. zawale serca, uszkodzeniu mięśni, uszkodzeniu wątroby, zapaleniu płuc.

  Przed kuracją Po kuracji Norma
Cała badana grupa 171 U/L 159 U/L 205 U/L
Osoby z wynikami powyżej normy przed lub po badaniu 235 U/L 182 U/L 205 U/l


kliknij na wykres, jeśli chcesz go powiększyć

Średnia wartość poziomów LDH w surowicy dla całej badanej grupy mieściła się poniżej górnej granicy normy (<205 U/L) i po kuracji uległa dalszemu obniżeniu Przed kuracją 5 osób miało poziomy LDH powyżej górnej granicy normy. Po kuracji BodyDetox24 wartości te zostały obniżone o 22% średnio i mieściły w granicy normy.

Część II

Wyniki badania formularzem samooceny


W badaniu samooceny wzięło udział 56 ochotników, którzy wypełnili formularze samooceny, odnotowując swe osobiste doświadczenia i odczucia przed i po kuracji oczyszczającej preparatem BodyDetox24. Zastosowano pięciostopniową skalę dla oceny zmian w odczuwaniu braku energii, zmęczenia, jakości snu i ogólnego dobrego samopoczucia. Na skali wartość 0 wyrażała nie/brak do wartości 4 wyrażającej bardzo dla zmiennych odczuwanie braku energii, jakości snu i ogólnego dobrego samopoczucia. Dla odczuwania zmęczenia 5 stopniowa skala była odwrócona.

1. Ocena uczucia poziomu energii przed i po kuracji BodyDetox24


   

kliknij, aby powiększyćPrzed kuracją preparatem BodyDetox24 29% badanych podało, że odczuwa uczucie braku energii lub małej energii. Grupa ta zmniejszyła się do zaledwie 2% (redukcja aż o 93%) Grupa osób, które przed kuracją miały uczucie dużej i bardzo dużej energii wzrosła po kuracji BodyDetox24 z 20% do 63% (wzrost ponad 3-krotny).

2. Ocena uczucia zmęczenia przed i po kuracji BodyDetox24

   

zmeczenie

kliknij, aby powiększyć


Przed kuracją BodyDetox24 20% badanych podało, że czuło się bardzo zmęczonymi lub zmęczonymi. Grupa ta zmniejszyła się o 80% po kuracji. Grupa uczestników badania, którzy przed kuracją BodyDetox24 czuli się mało zmęczonymi lub niezmęczonymi zwiększyła się po kuracji z 32% do 83% (wzrost ponad dwa i pół razy).


3. Ocena jakości snu przed i po kuracji BodyDetox24


   

jakosc-snu

kliknij, aby powiększyć


Przed kuracją BodyDetox24 sześciu badanych (11% uczestników badania) podało, że nie śpi dobrze, określając swój sen jako mierny. Grupa ta zmniejszyła się do jednej osoby (2% uczestników badania) po kuracji BodyDetox24. Grupa uczestników badania, która przed kuracja BodyDetox24 spała dobrze i bardzo dobrze zwiększyła się z 32 osób (57%) do 42 osób (78%) po kuracji BodyDetox24 (wzrost ponad 30%).


4. Ocena ogólnego samopoczucia przed i po kuracji BodyDetox24

Parametr ogólnego dobrego samopoczucia “general well-being” został uznany za nie posiadający jasnego określenia i zbyt mało specyficzny i dlatego nie wzięto go do analizy w ostatecznej ocenie wyników badania.


Omówienie wyników

Badanie pilotażowe zostało przeprowadzone na grupie zdrowych. Dlatego wartości średnie parametrów biochemicznych krwi dla całej grupy mieściły się w granicach normy. Z całej grupy wyodrębniono podgrupę osób, u których stwierdzono podwyższone poziomy niektórych enzymów związanych m. in. z czynnością wątroby takich jak AlAT, GGTP, LDH oraz z podwyższonym poziomek kreatyniny. Wartości markerów funkcji wątroby (AlAT, GGTP) znajdujące się w pojedynczych przypadkach powyżej górnej granicy normy, uległy wprawdzie poprawie, ale jednak nie całkowitej normalizacji. Badania zostały przepro­wa­dzone zaledwie w ciągu 1 – 3 dni po kuracji. Może być to interpretowane, że kuracja BodyDetox24 może mieć korzystne działanie na stan wątroby, ale potrzebny jest dłuższy czas do pełniejszej oceny.

Średnie wartości kreatyniny we krwi, odzwierciedlające czynność nerek, dla całej badanej grupy były prawid­ło­we zarówno przed jaki i po kuracji BodyDetox24. Niewielka liczba uczestników badania miała nieznacznie pod­wyż­szone poziomy kreatyniny w surowicy przed kuracją BodyDetox24. Po kuracji wartości te zmniejszyły się o 20% ale nie uległy całkowitej normalizacji. Zna­mienność i znaczenie tego faktu nie jest znane, ale może przemawiać za poprawą czynności nerek.

Nie obserwowano odchyleń w poziomach elektrolitów w surowicy krwi (potas, sód) ani w poziomu magnezu, co wskazuje, że kuracja BodyDetox24 nie wywołuje zaburzeń elektrolitowych. Zaś stwierdzenie u wszystkich badanych prawidłowego poziom magnezu wskazuje, że siarczan magnezu, zawarty w preparacie BodyDetox24, mający funkcję osmotycznego środka przeczyszczającego, nie wchłania się.

Średnie poziomy niespecyficznego markera uszkodzenia komórek, takiego jak dehydrogenaza mleczanowa (LDH), pozostawały dla całej grupy badanej przed i po kuracji BodyDetox24 w granicach prawidłowych. Jednak niewielka liczba badanych miała wyjściowe poziomy LDH (przed kuracją) powyżej normy. Po kuracji wartości LDH w tej podgrupie obniżyły się o 22% i powróciły do wartości w zakresie normy. Może to być interpretowane, że kuracja oczyszczająca preparatem BodyDetox24 może sprzyjać naprawie komórek.

Można przyjąć, że zaobserwowana tendencja normalizacji enzymów wątrobowych (AlAT, GGTP, LDH) oraz kreatyniny w grupie osób, u których wyjściowo stwierdzano ich podwyższenie, jest wyrazem korzystnego działania preparatu. Zjawisko to wymaga jednak prześledzenie w dłuższym okresie czasu. Przeprowadzone badanie pilotażowe w postaci otwartej próby potwierdziło, że kuracja BodyDetox24 jest bez­piecz­na, jak wskazuję dane toksykologiczne i wcześniejsze doświadczenia ze stosowania BodyDetox24. Działanie produktu nie wywołuje żadnych zaburzeń w przeprowadzonych badaniach biochemicznych krwi. Co więcej, po kuracji BodyDetox24 większość osób biorących udział w badaniu czuła przypływ energii, mniejsze zmęczenie i miała lepszy sen.


Wnioski

  1. Kuracja oczyszczająca przy pomocy preparatu BodyDetox24 była dobrze tolerowana przez wszystkich uczestników badania zarówno w ocenie podmiotowej jak i przeprowadzonych badaniach biochemicznych krwi.
  2. U osób z podwyższonymi wyjściowo poziomami enzymów wątrobowych i kreatyniny zaznaczyła się tendencja do ich normalizacji.
  3. Po kuracja BodyDetox u większości badanych nastąpiła wyraźna subiektywna poprawa samopoczucia:
    • Zmniejszenie uczucia zmęczenia
    • Zmniejszenie uczucia braku/małej energii
    • Poprawa jakości snu.
  4. Zmiany, które wymieniono powyżej zaobserwowano bardzo szybko, bo zaledwie w ciągu 3 dni po kuracji preparatem BodyDetox24.Jeśli chciałbyś skontaktować się z nami:

Phytomedica Polska
  ul. Farbiarska 22, 02-862 Warszawa
  (+48) 22 487 14 44
  (+48) 22 651 75 60
@   info@phytomedica.pl

Formularz kontaktowy

Jeśli nie znalazłeś poszukiwanych odpowiedzi wypełnij nasz formularz i wyślij zapytanie do naszego eksperta!

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora, tj. Phytomedica Polska Andrzej Lasota z siedzibą w Konstancinie-Jeziornej, ul. Czereśniowa 28, 05-520 Konstancin-Jeziorna dla celów związanych z wykorzystaniem formularza kontaktowego. Dane podaję dobrowolnie, oświadczam iż jestem świadoma/y, że przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania.

Przed wysłaniem formularza upewnij się, że wpisany adres e-mail jest poprawny!