Ekstrakt kłącza ostryżu długiegoPowrót na stronę →

rheumafort-buttonRheumafort+ to dalsze udoskonalenie naszego preparatu Rheumafort, który od blisko 20 lat jest z powodzeniem stosowany przez osoby, które chcą zadbać o zdrowe i sprawne stawy. Dotychczasowy składnik ekstrakt cytryny został zastąpiony przez nowy składnik ekstrakt kłącza ostryżu długiego. Ostryż długi bardziej znany od łacińskiej nazwy kurkuma (po angielsku turmeric) to popularna roślina należąca do rodziny imbirowatych rosnąca w basenie oceanu indyjskiego. Ma ona szerokie zastosowanie w wielu dziedzinach: jako roślina przyprawowa (tzw. szafran indyjski), w kosmetologii, jako roślina ozodobna, jako roślina barwierska i wreszcie jako roślina lecznicza. Kurkuam stosowana była od stuleci w ayurwedzie* czyli tradycyjnej medycynie hinduskiej.

Kłącze ostryżu długiego

Kłącze kurkumy jest źródłem szeregu związków polifenolowych. Najważniejsze z nich to kurkumina, demetoksykurkuimna oraz bisdemetoksykurkumina Poza tym jest jeszcze kilkanaście innych związków polifenowowych.  Chemicznie kurkumina jest difenyloheptanoidem należącym do grupy kurkuminoidów. Są to barwniki fenolowe odpowiedzialne za żółty kolor ostryżu (kurkumy). Ten naturalny barwnik oznaczony kodem E100 jest wykorzystwywany przez przemysł spożywczy, kosmetyczny i tekstylny.

Mimo, iż stwierdzono korzystne działanie kurkuminy w licznych eksperymentach laboratoryjnych i klinicznych, to nie potwierdzono tego w oficjalnych badaniach klinicznych. Może to wynikać z kilku przyczyn. Kurkumina jest niestabilna w roztworach wodnych i stosunkowo słabo wchłania się z przewodu pokarmowego. Czysta, izolowana kurkumina wykazuje gorsze działanie niż kompleks substancji aktywnych uzyskany z kłącza ostryżu. Wykazano, że kompleks kurkuminoidów posiada silne działanie przeciwutleniające. Badanie substancji w celu jej rejestracji farmaceutycznej wymaga bardzo dużych nakładów finansowych, zaś żaden duży koncern farmaceutyczny nie zaangażował się w badania kurkuminy i/lub czynnych związków z ostryżu długiego.

molecular-structure-of-curcumin

Działanie kurkuminy

Przedstawiany produkt jest suplementem diety i zgodnie z Ustawą o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25 sierpnia 2006 z późniejszymi zmianami, tekst jednolity opublikowany (Dz. U. z 2020 r. poz. 2021) oraz Rozporządzeniem Parlamentu i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności. Środkom spożywczym nie można przypisywać właściwości zapobiegania chorobom lub ich leczenia, ani nie odwoływać się do takich ich właściwości. Wyjątek stanowią oświadczenia zdrowotne dotyczące żywności i jej składników, które zostały zaakceptowane przez EFSA (Europejska Agencja Bezpieczeństwa Żywności). W 2016 roku Suomen Terveysravinto Oy z Finlandii zwrócił się do EFSA o wydanie opinii co do oświadczenia zdrowotnego odnośnie kurkuminy i prawidłowego funkcjonowania stawów. Aplikant przedstawił 16 różnych badań (określonych przez zespół EFSA jako badanie interwencji u ludzi) wpływu kurkuminy na markery funkcji stawów. Eksperci EFSA uznali, że żywność/składnik, kurkumina, została wystarczająco przedstawiona. Proponowane oświadcznie zdrowotne "zapewnienie prawidłowego funkcjonowania stawów" stanowi korzystny efekt zdrowotny, ale stwierdzili, że relacja pomiędzy spożyciem kurkuminy a zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania stawów nie została ustalona, w materiałach przedstawionych przez aplikanta.

W omówieniu EFSA podała, że aplikant ustalił/znalazł 16 interwencji u ludzi badania wpływu kurkuminy na 'markery' funkcji stawów. 11 badań było przeprowadzonych u chorych z chorobą zwyrodnieniową stawów kolanowych (Chopra et al., 2004; Kuptniratsaikul et al., 2009, 2014; Belcaro et al., 2010, 2014; Kertia et al., 2012; Pinsornsak and Niempoog, 2012; Madhu et al., 2013; Henrotin et al., 2014; Nakagawa et al., 2014; Panahi et al., 2014), dwa badania były przeprowadzone u pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawów obejmującą wiele stawów (Kulkarni et al., 1991; Appelboom et al., 2014), zaś dwa badania były przeprowadzone u chorych z reumatoidalnym zapaleniem stawów (Deodhar et al., 1980; Chandran and Goel, 2012).


*system medycyny indyjskiej rozwinięty w starożytności. Eksperymenty laboratoryjne sugerują, iż niektóre substancje używane w Ayurvedzie mogą zostać wykorzystane w opracowaniu skutecznych leków, jednakże nie ma dostatecznych dowodów na ich skuteczność w terapiach medycznych stosowanych obecnie.

Piśmiennictwo

 1. Kurbiel A, Kocot-Kępska M, et al Zastosowanie kurkuminy w leczeniu pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawów Praktyczna Ortopedia i Traumatologia 2020, 18
 2. Srivastava S, Saksena AK, et al Curcuma Longa Extract Reduces Inflammatory and Oxidative Stress Biomarkers in Osteoarthritis of Knee: A Four-Month, Double-Blind, Randomized, Placebo-Controlled Trial Inflammopharmacology 2016 Dec;24(6):377-388. doi: 10.1007/s10787-016-0289-9. Epub 2016 Oct 19.
 3. Madhu K, Chanda K, Saji MJ: Safety and Efficacy of Curcuma Longa Extract in the Treatment of Painful Knee Osteoarthritis: A Randomized Placebo-Controlled Trial Inflammopharmacology 2013 Apr;21(2):129-36.
 4. Daily JW, Yang M, Park S.: Efficacy of Turmeric Extracts and Curcumin for Alleviating the Symptoms of Joint Arthritis: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Clinical Trials J Med Food 2016 Aug;19(8):717-29.doi: 10.1089/jmf.2016.3705.
 5. Kuptniratsaikul V. et al.: Efficacy and safety of Curcuma domestica extracts compared with ibuprofen in patients with knee osteoarthritis: a multicenter study, Clin Interv Aging. 2014; 9: 451–458.,Published online 2014 Mar 20. doi: 10.2147/CIA.S58535
 6. Grover AK and Samson SE: Benefits of antioxidant supplements for knee osteoarthritis: rationale and reality, Nutr J. 2016; 15: 1. Published online 2016 Jan 5. doi: 10.1186/s12937-015-0115-z
 7. Akhtar N and Haqqi TM: Current nutraceuticals in the management of osteoarthritis: a review, Ther.Adv. Musculoskeletal Dis. 2012, 2: 9, https://doi.org/10.1177/1759720X11436238
 8. Chopra A et al: A 32-Week Randomized, Placebo-Controlled Clinical Evaluation of RA-11, an Ayurvedic Drug, on Osteoarthritis of the Knees, J. of Clin. Rheumatol: 2004,10(5):236-45, DOI:10.1097/01.rhu.0000138087.47382.6d
 9. Madhu K et al: Safety and efficacy of Curcuma longa extract in the treatment of painful knee osteoarthritis: a randomized placebocontrolled trial, Inflammopharmacology Experimental and Therapeutic Studies ISSN 0925-4692 Volume 21 Number 2 Inflammopharmacol (2013) 21:129-136, DOI 10.1007/s10787-012-0163-3
 10. Loprest AL et al: An Investigation into the Effects of a Curcumin Extract (Curcugen®) on Osteoarthritis Pain of the Knee: A Randomised, Double-Blind, Placebo-Controlled Study, Nutrients, 2022, 14(1), 41; https://doi.org/10.3390/nu14010041
 11. Żęgota Z et al: Efficacy of Herbal and Naturally-Derived Dietary Supplements for the Management of Knee Osteoarthritis: a Mini-review, Wiad.Lek., 2021, 8, 1975-83
 12. Appelboom T et al.: A New Curcuma Extract (Flexofytol®) in Osteoarthritis: Results from a Belgian Real-Life Experience, Open Rheumatol J. 2014; 8: 77–81.Published online 2014 Oct 17. doi: 10.2174/1874312901408010077
 13. Perkins K et al.: Efficacy of Curcuma for Treatment of Osteoarthritis, J. Evidence-Based Integrative Med. 2016, 03, https://doi.org/10.1177/2156587216636747
 14. Nakagawa Y et al.: The Efficacy and Safety of Highly-Bioavailable Curcumin for Treating Knee Osteoarthritis: A 6-Month Open-Labeled Prospective Study, Clin. Med. Insights: Arthritis and Musculoskeletal Dis. 2020, 8, 13: 1–8 https://doi.org/10.1177/1179544120948471

Rheumafort . . . więcej

Rheumafort . . . więcej

Jeśli chciałbyś skontaktować się z nami:

Phytomedica Polska
  ul. Farbiarska 22, 02-862 Warszawa
  (+48) 22 487 14 44
  (+48) 22 651 75 60
@   info@phytomedica.pl

Formularz kontaktowy

Jeśli nie znalazłeś poszukiwanych odpowiedzi wypełnij nasz formularz i wyślij zapytanie do naszego eksperta!

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora, tj. Phytomedica Polska Andrzej Lasota z siedzibą w Konstancinie-Jeziornej, ul. Czereśniowa 28, 05-520 Konstancin-Jeziorna dla celów związanych z wykorzystaniem formularza kontaktowego. Dane podaję dobrowolnie, oświadczam iż jestem świadoma/y, że przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania.

Przed wysłaniem formularza upewnij się, że wpisany adres e-mail jest poprawny!