Jesienna epidemia, czyli czy warto wzmacniać odporność dzieci?

Kanadyjcy lekarze Malcolm Sears i Neil Johnston przeanalizowali charakter jesiennych epidemii zaostrzeń astmy na przestrzeni lat 1990 do 2004. Stwierdzili oni, że każdego roku we wrześniu, gwałtownie wzrasta liczba hospitalizacji dzieci z powodu zaostrzeń astmy oskrzelowej. Doszło do tego w wyniku wystąpienia bardzo dużego wzrostu wirusowych infekcji układu oddechowego. Przedstawiono to na poniższej rycinie.

Rycina: roczne cykle hospitalizacji z powodu zaostrzenia astmy oskrzelowej w okresie od 1990 do 2004 roku, dzieci w wieku szkolnym w Kanadzie.

Trzeba podkreślić, że podobne masowe zaostrzenia odnotowano w USA, Anglii, Meksyku, Izraelu, Finlandii, Trynidadzie i Kanadzie, gdzie 20 – 25% wszystkich zaostrzeń astmy u dzieci, które wymagają hospitalizacji wydarza się we wrześniu. Należy podkreślić, że w 3 tygodnie po rozpoczęciu szkoły we wrześniu, u dzieci w wieku szkolnym, dochodzi nie tylko do zaostrzeń astmy, ale również do wystąpienia masowych infekcji układu oddechowego. Są to infekcje wirusowe, które u dzieci bez astmy, mają charakter "zwykłego przeziębieni" i z reguły nie są odnotowywane w statystkach.

ŹRÓDŁA DANYCH

Przez szereg ostatnich lat autorzy zbierali dane z różnych źródeł, związane z hospitalizacją, aby zbadać charakter wrześniowych zaostrzeń astmy u dzieci. Dane wszystkich hospitalizowanych z powodu chorób układu oddechowego uzyskano z Kandyjskiego Instytutu Informacji Zdrowotnych (Canadian Institute for Health Information) (1990-2004; Centrum Epidemiologii Szwedzkiego Narodowego Komitetu Zdrowia i Opieki Społecznej (1992-2002) oraz Działu Statystyki Medycznej Imperial College, London, Wielka Brytania (1990-2002).

"Jesienna epidemia, czyli czy ..." → następna strona
Bezpośrednie przejście na wybraną stronę prezentacji "Jesienna epidemia, czyli czy ..."
[1] [2] [3] [4] [5]
 
Uwaga! Przedstawiony powyżej preparat jest suplementem diety. Nie należy rozumieć, że może on zapobiegać lub leczyć jakiekolwiek choroby. Powyższe treści nie odwołują się do takich jego właściwości. Zobacz naszą politykę ochrony prywatności