Przed kuracją Po kuracji
Liczba
badanych
Odsetek Liczba
badanych
Odsetek
Bardzo zmęczeni (0) 1 } 19,6% 0 } 3,7%
Mocno zmęczeni (1) 10 2
Średnio zmęczeni (2) 27 48,2 % 7 13,0%
Mało zmęczeni (3) 16 } 32,1% 37 } 83,3%
Nie zmęczeni (4) 2 8
Całkowita liczba badanych 56   54