Przed kuracją Po kuracji
Liczba
badanych
Odsetek Liczba
badanych
Odsetek
Zły sen/bezsenność (0) 0 } 10,7% 0 } 1,9%
Mierny sen (1) 6 1
Sen średni (2) 18 41,1 % 11 20,3%
Sen dobry (3) 23 } 57,1% 24 } 77,8%
Sen bardzo dobry (4) 9 18
Całkowita liczba badanych 56   54