Przed kuracją Po kuracji
Liczba
badanych
Odsetek Liczba
badanych
Odsetek
Uczucie braku energii (0) 0 } 28,6% 0 } 1,9%
Uczucie małej energii (1) 16 1
Uczucie średniej energii (2) 29 51,8 % 19 35,2%
Uczucie dużej energii (3) 10 } 19,6% 30 } 63,0%
Uczucie bardzo dużej energii (4) 1 4
Całkowita liczba badanych 56   54