Rozpoznanie fibromialgii - 2
Nowe kryteria rozpoznawcze

W maju 2010 roku American Collage of Rheumatology opublikował w (skrót --> Arthritis Care & Research zestaw nowych kryteriów diagnostycznych, które proponuje dla fibromialgii. (do pobrania --> pełna publikacja). Nowe kryteria będą w dalszym ciągu wymagały obecności pierwszej części starych kryteriów tj. historii uogólnionego bólu we wszystkich czterech kwadrantach ciała trwającego przez minimum trzy miesiące - ale została zastąpiona druga część, badanie punktów tkliwych, przez:

1. Określenie indeksu rozlanych/rozsianych bólów
Indeks ten jest wyznaczany poprzez zliczenie liczby obszarów ciała, w których chory odczuwał ból w ciągu ostatniego tygodnia. Lista obejmuje 18 obszarów wyszczególnionych wcześniej (tender points) oraz
2. Punktację nasilenia objawów
Jest ona określana przez ocenę nasilenia trzech ogólnych objawów w skali od zera do trzech, przy czym trzy jest najbardziej dokuczliwym nasileniem. Objawy te obejmują: przewlekłe zmęczenie, budzenie się zmęczonym i objawy/zaburzenia poznawcze.
Dodatkowe trzy punkty są dodawane za współistnienie objawów, takich jak drętwienia, zawroty głowy, nudności, zespół jelita drażliwego, depresja. Ostateczny wynik jest pomiędzy 0 i 12.
Kryteria Diagnostyczne Fibromialgii

1. Ból i objawy w ciągu minionego tygodnia, w oparciu o:
Liczbę obszarów bolesnych spośród 18 wcześniej wyszczególnionych obszarów ciała
Plus stopień nasilenia poniższych objawów:

  • Zmęczenie (Fatigue)
  • Budzenie się niewypoczętym
  • Problemy poznawcze (z pamięcią i myśleniem)

Plus liczba innych wymienionych powyżej objawów ogólnych

2. Objawy utrzymują się przez co najmniej 3 miesiące o podobnym nasileniu.

3. Brak innych przyczyn, które tłumaczyłyby ból i/lub inne objawy

Źródło: American College of Rheumatology, 2010

rozpoznanie fibromialgii ciąg dalszy

Pobierz plik pdf na temat fibromialgii i zespołu przewlekłego zmęczenia (15 stron)